Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.9
ze dne 24.10.2011

k rekonstrukci části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k rekonstrukci části MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu“ a navrženým složením komise

III. UKLÁDÁ
OŠK zajištění výběrového řízení

Tisk Export článku do PDF