Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.70
ze dne 13.06.2011

k provedení interní kontroly v BBD Vondroušova

Rada MČ

I. POVĚŘUJE
referenta kontroly odboru kanceláře tajemníka k provedení kontroly čerpání provozní dotace poskytnutou městskou částí Praha 17 v roce 2010 v Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova. Kontrole bude podléhat užití provozní dotace v souladu se stanovami o. s.

Tisk Export článku do PDF