Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.41
ze dne 26.10.2009

k programu jednání ZMČ dne 4. 11. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 22. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF