Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.6
ze dne 22.03.2010

k programu jednání ZMČ dne 31. 3. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 26. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF