Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.50
ze dne 18.01.2010

k programu jednání ZMČ dne 27. 1. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 25. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF