Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.39
ze dne 14.09.2009

k programu jednání ZMČ dne 23. 9. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF