Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.57
ze dne 13.06.2011

k programu jednání ZMČ dne 22. 6. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 5. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF