Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.1
ze dne 11.04.2011

k programu jednání ZMČ dne 20. 4. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 4. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF