Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.11
ze dne 02.02.2011

k prodloužení prodeje (II. etapy) bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM o prodloužení prodeje (II. etapy) bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 30. 6. 2011.
 
II. SCHVALUJE
prodloužení prodeje (II. etapy) bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 30. 6. 2011.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF