Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.21
ze dne 27.07.2010

k připomínkování návrhu právních předpisů pro oblast požární ochrany: a)    N A Ř Í Z E N Í, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy, b)    N A Ř Í Z E N Í, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany, c)    N A Ř Í Z E N Í, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů.

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu jednotlivých právních předpisů pro oblast požární ochrany hl. m. Prahy:
a) „N a ř í z e n í, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy“,
b) „N a ř í z e n í, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany“,
c) „N a ř í z e n í, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů“.

II. SOUHLASÍ
s návrhem právních předpisů pro oblast požární ochrany.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF