Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.6
ze dne 11.04.2011

k připomínkování návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád, resp. návrh nového nařízení – tržního řádu

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následující novely nařízení, kterým se vydává tržní řád, resp. návrh nového nařízení – tržního řádu.

II. POŽADUJE
doplnit tržní místa na území Prahy 17 o prostory „pasáže Makovského“ a o prostor nacházející se mezi objektem OVUS a přemostěním Slánská.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF