Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.40
ze dne 26.10.2009

k připomínkování návrhu nařízení HLMP

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení:
-    návrh nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP, o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem.

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému znění nařízení vedených v bodě 1. tohoto usnesení.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF