Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.43
ze dne 10.05.2010

k připomínkování návrhu na novelu přílohy nařízení hlavního města Prahy č.11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
Znění návrhu doplnění následujícího nařízení:
a)  návrh na novelu přílohy nařízení hlavního města Prahy č.11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému doplnění nařízení vedených v bodě 1. tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF