Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.3
ze dne 12.09.2012

k připomínkování nařízení, o vymezení úseků místních komunikaci a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
stanoviska odborů ÚMČ Praha 17

II. UKLÁDÁ
OŽPD zapracovat připomínky a KTA zaslat stanoviska na příslušné připomínkové místo

Tisk Export článku do PDF