Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.8
ze dne 24.10.2011

k připomínkám k novele nařízení č. 9/2011 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Rada MČ

I. SCHVALUJE
navrženou změnu tržního řádu tak, jak je uvedena v důvodové zprávě a ukládá vedoucí živnostenského odboru JUDr. Žeberové v tomto smyslu informovat podnikatele a při nejbližším možném termínu navrhnou změnu přílohy tržního řádu ve formě připomínek k  novele nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

Tisk Export článku do PDF