Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.2
ze dne 23.11.2011

k přijetí veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139 Praha 6 - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na přijetí veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy OBERMEYER ALBIS - STAVOPLAN s. r. o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9.
Nabídková cena je 315 600,- Kč s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF