Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.13
ze dne 14.04.2010

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava objektu jeslí v ul. Socháňova na 1 třídu MŠ, dokončení po výměně oken“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Úprava objektu jeslí v ul. Socháňova na 1 třídu MŠ, dokončení po výměně oken“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky BPŠ - Company, Nedokončená 337, 198 00, Praha 9 - Kyje, IČO 25003194 jejíž nabídková cena je 142 980, - s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF