Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.21
ze dne 30.09.2009

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Samostatné měření spotřeby tepla ÚT pro objekt B1 ZŠ Laudova 10/1024, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky firmy Damiro 2000, s. r. o. na veřejnou zakázku malého rozsahu „Samostatné měření spotřeby tepla ÚT pro objekt B1 ZŠ Laudova 10/1024, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy Damiro 2000, s. r. o. ve výši 94.845,- bez DPH 112.865,50 s DPH. Financování bude zajištěno z rozpočtu MČ Prahy 17 – kapitola 04 školství.

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné.

Tisk Export článku do PDF