Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.20
ze dne 10.02.2010

k přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace „Studie umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace „Studie umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00, Praha 1
IČ: 47307218, DIČ: CZ47307218
Cena bez DPH: 95 000Kč, cena vč. DPH: 114 000Kč.

III. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF