Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.34
ze dne 26.10.2009

k přidělení náhradního bytu č. XY o vel. 4+1/L v domě čp. 1130, Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy za byt č. XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1145, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu č. XY o vel. 4+1/L v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1130 v Socháňově ulici, Praha 6 - Řepy jako náhradní za byt č. XY o vel.3+1/L v přízemí domu čp. 1145 v ulici Makovského, manž. XY (4 os.), trvale bytem Makovského čp. 1145, Praha 6 – Řepy.

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt č. XY o vel. 4+1/L v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1130 v Socháňově ulici  manž. XY, bytem Makovského čp. 1145, Praha 6 – Řepy jako náhradní za byt č. XY o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1145 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1140 - 1145. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu č. XY v čp. 1145 Makovského ul. dohodou.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 4+1/L v domě čp. 1130 v Makovského ulici

Tisk Export článku do PDF