Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.41
ze dne 17.03.2011

k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 241 v Čistovické ulici

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 241, Praha 6 – Řepy (1 osoba).

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 241, Praha 6 – Řepy (1 osoba) jako náhradní za byt o vel. 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická čp. 241. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici čp. 241 dohodou. Dlužná pohledávka je soudně vymáhána po poslední uživatelce bytu.

III. SCHVALUJE
žádost pana XY o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě v Makovského ulici čp. 1224 za první měsíc z důvodu neplacení dvojího nájemného při stěhování. Požadavek pana XY, který se týká možnosti výměny bytu za byt určený k odprodeji v případě, že by byt v Makovského ulici čp. 1224 nebylo možno odkoupit do konce r. 2013, bude řešen v rámci možností v té době.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy a nepředepisování nájemného za první měsíc

Tisk Export článku do PDF