Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.28
ze dne 13.06.2011

k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici a bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici jako náhradních za byt o vel. 2+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici a bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici jako náhradních za byt o vel. 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici manželům XY a jejich dceři XY s manželem XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy (celkem 6 osob) a žádost manželů XY o opravu vchodových dveří do bytu a vymalování bytového jádra zevnitř na bílo.

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici manželům XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy a Šumberova, Praha 6 (2 osoby) jako náhradní za byt o vel. 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická čp. 252. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici čp. 252 dohodou.

III. SCHVALUJE
žádost paní XY a pana XY o opravu vchodových dveří do bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici a vymalování bytového jádra zevnitř na bílo

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici paní XY a panu XY, bytem Čistovická 252, Praha 6 - Řepy a Okna XY (4 osoby) jako náhradní za byt o vel. 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická čp. 252 a jehož nájemci jsou rodiče paní XY pan XY a paní XY. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu manželů XY ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici čp. 252 dohodou.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF