Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.4
ze dne 10.02.2010

k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010

Rada MČ

I. ROZHODLA,
že přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010 bude požadovat od Magistrátu hl. m. Prahy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení a oznámit toto rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy – odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření

Tisk Export článku do PDF