Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.4
ze dne 22.07.2019

k převodu zůstatkové hodnoty hřiště ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111 do majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
převod zůstatkové hodnoty hřiště ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111 do majetku MČ Praha 17 ve výši 375 114,- Kč a o tuto hodnotu navýšit pořizovací cenu nového hřiště

II. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit převod a vše potřebné

Tisk Export článku do PDF