Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.2
ze dne 25.11.2009

k předložení žádosti společnosti "ATIS Jihlava spol. s r.o." na změnu času provozování výherních hracích přístrojů na místě (adrese) provozování Na Moklině 681/42 v příloze obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

Rada MČ

I. PROJEDNALA
změnu návrhu v příloze k obecně závazné vyhlášce

II. NESCHVALUJE
tuto změnu, chce ponechat v této lokalitě původně schválenou dobu provozování VHP, na které se usnesla před rozdělením místa na adrese Na Moklině 681/42 na dvě provozovny. Pro obě provozovny, tj původní Restauraci U Hasiče a novou Hernu Sport Bar U Hasiče ponechává dobu provozu od 10.00-24.00 hodin.

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků písemně seznámit společnost "ATIS Jihlava spol. s. r. o." s tímto usnesením

Tisk Export článku do PDF