Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.13
ze dne 10.03.2010

k prázdninovému provozu mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2010

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s termíny prázdninového provozu mateřských škol v červenci a srpnu

II. SOUHLASÍ
s termínem prázdninového provozu od 1. 7. do 16. 7. 2010 v MŠ Pastelka a od 16. 8. do 27. 8. 2010 v MŠ Socháňova. V období od 19. 7. do 13. 8. 2010 je provoz mateřských škol z technických důvodů přerušen a zabezpečen v mateřských školách městské části Praha 6

III. UKLÁDÁ
ředitelkám mateřských škol oznámit omezení nebo přerušení provozu zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka mateřské školy pobyt dítěte v mateřských školách v Řepích. Pobyt dítěte v mateřských školách městské části Praha 6 může zajistit pouze sám zákon. zástupce dítěte v termínu daném MČ Praha 6.

Tisk Export článku do PDF