Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.30
ze dne 10.10.2011

k pravidlům výběrového řízení na prodej bytových jednotek v majetku Městské části Praha 17 do osobního vlastnictví

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na schválení „Pravidel výběrového řízení na prodej bytových jednotek v majetku Městské části Praha 17 do osobního vlastnictví

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit „Pravidla výběrového řízení na prodej bytových jednotek v majetku Městské části Praha 17 do osobního vlastnictví

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF