Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.23
ze dne 09.11.2011

k poskytnutí věcného daru PČR v formě PC

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost vedoucího místního oddělení Policie ČR - Řepy

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím věcného daru dle požadavku OŘ PČR ve formě PC ve výši do 18 000, - Kč

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky připravit darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru ve formě PC ve výši do 18 000, - Kč, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF