Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.16
ze dne 03.08.2011

k podmínkám Městské části pro prodej pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, který bude nabízen k prodeji pro účel výstavby hromadných garáží

Rada MČ

I. PROJEDNALA
podmínky Městské části pro prodej pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy, ve vlastnictví Hlavního města Prahy:

1.    Stavba hromadných garáží bude výškově omezena, nad úrovní komunikace severně od garáží budou výškově maximálně dvě podlaží a střešní stání, tedy 6,5m se zábradlím střešního stání, viz řez v příloze, počet suterénních podlaží není specifikován  
2.    V posledních podlažích bude 92 míst pro bezplatné stání, které odpovídají stávající kapacitě volně přístupného parkoviště na pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy
3.    Jednu desetinu z celkové plochy objektu garáží lze použít pro případné komerční prostory

II. POŽADUJE
naplnění podmínek 1 - 2 pro výstavbu hromadných garáží na pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat odbor evidence správy a využití majetku MHMP

Tisk Export článku do PDF