Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.24
ze dne 09.11.2011

k podkladům pro výroční zprávu MHMP z mateřských a základních škol správního obvodu Praha 17 za školní rok 2010/2011

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se souhrnnými podklady základních škol a mateřských škol městské části Praha 17 správního obvodu Praha 17 za školní rok 2010/2011 pro MHMP

II. SOUHLASÍ
s předložením podkladů pro výroční zprávu na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP v určené podobě a termínu

III. UKLÁDÁ
OŠK předložit souhrnné podklady pro výroční zprávu na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP.

Tisk Export článku do PDF