Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.27
ze dne 02.06.2010

k podílovému vlastnictví pozemků p. č. 1234/134, 1234/135 id. 55/64 a pozemek p. č. 149 id. 23/32

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zadání znaleckého posudku k majetkoprávnímu vypořádání podílového vlastnictví pozemků, podíl MČ P17 55/64 u pozemků p. č. 1234/135 o výměře 98 m2, zastavěná plocha ZŠ J. Wericha a pozemek p. č. 1234/134 o výměře 1608 m2 plocha před ZŠ J. Wericha, zapsáno na LV č. 7021 pro k. ú. Řepy. Pozemek p. č. 149 o výměře 98 m2, zbořeniště, využívaný jako zahrada vlastnický podíl MČ P17 23/32, zapsáno na LV č. 141 pro k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
vypracování znaleckého posudku k majetkoprávnímu vypořádání podílového vlastnictví pozemků, podíl MČ P17 55/64 u pozemků p. č. 1234/135 o výměře 98 m2, zastavěná plocha ZŠ J. Wericha a pozemek p.č.1234/134 o výměře 1608 m2 plocha před ZŠ J. Wericha, zapsáno na LV č. 7021 pro k. ú. Řepy. Pozemek p. č. 149 o výměře 98 m2, zbořeniště, využívaný jako zahrada vlastnický podíl MČ P17 23/32, zapsáno na LV č. 141 pro k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ 
vedoucímu OSOM objednat vypracování znaleckého posudku

Tisk Export článku do PDF