Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.13
ze dne 11.06.2012

k petici občanů Jiránkova čp. 1135 a čp. 1136

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s peticí občanů Jiránkova čp. 1135 a čp. 1136

II. SOUHLASÍ
s předáním petice občanů Jiránkova čp. 1135 a čp. 1136 kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 k vyjádření

III. UKLÁDÁ
OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF