Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.9
ze dne 11.11.2009

k památníku genpor. Františka Peřiny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávku „Památníku genpor. Františka Peřiny“ dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF