Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.10
ze dne 13.07.2011

k ostraze objektu radnice MČ Praha 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o současném zajištění ochrany objektu radnice MČ Praha 17.

II. SOUHLASÍ
s případným uzavřením smlouvy s firmou Nový úklid a. s., IČ 278 82 390, která byla vybrána jako vítěz soutěže, s účinností na dobu nezbytnou, do řádného uzavření soutěže a tím i smlouvy na dobu neurčitou. Cenové podmínky budou odpovídat vítězné nabídce.

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit vypracování smlouvy, starostce Bc. Jitce Synkové uzavřít smlouvu po jeho právní verifikaci, pokud nedojde do 31. 7. 2011 k uzavření veřejné soutěže podpisem smlouvy na dobu neurčitou.

Tisk Export článku do PDF