Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.17
ze dne 02.06.2010

k opravě komunikace Opuková, Praha 6 - Řepy“ stavební práce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oprava komunikace Opuková,  Praha 6 - Řepy“ 

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Froněk, spol. s. r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 475 34 630, DIČ: CZ475 34 630
Nabídková cena bez DPH 1 598 711,70 Kč, včetně DPH 1 918 454,04 Kč

III. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy a OŽPD zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF