Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.8
ze dne 06.10.2010

k odstranění stavby rodinného domu na pozemku par. č. 594, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledek výběrového řízení na firmu, která provede „Odstranění stavby rodinného domku na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy“

II. SCHVALUJE
provedení „Odstranění stavby rodinného domku na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy“ firmou DOMISTAV CZ, a. s., Foerstrova 897500 02, Hradec Králové, v ceně 221.370, 82 Kč (bez DPH), ve lhůtě do 12 dnů

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku k podpisu smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF