Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.2
ze dne 14.09.2009

k obnovení termínovaného vkladu

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s obnovením termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou s dobou trvání 6 měsíců

II. SOUHLASÍ,
aby obnovený termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou byl navýšen o vyúčtovaný úrok za předchozí období

III. ZPLNOMOCŇUJE
Bc. B. Černovského – zástupce starostky městské části k podepsání Smlouvy o účtu ČSOB - Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou

Tisk Export článku do PDF