Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.40
ze dne 04.01.2012

k objektu Čistovická č. p. 252/1, Praha – Řepy: odhad ceny, posouzení technického stavu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypracování odhadu ceny a posouzení technického stavu nemovitosti č. p. 252/1 ul. Čistovická, Praha 6 – Řepy

II. SCHVALUJE
vypracování odhadu ceny a posouzení technického stavu nemovitosti č. p. 252/1 ul. Čistovická, Praha 6 – Řepy
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajisti plnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF