Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.49
ze dne 14.06.2010

k navýšení nákladů na údržbu osvětlení v Makovského čp. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v měsíci červnu a červenci 2010 hrazených MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Optimisu o navýšení nákladů na údržbu osvětlení v Makovského čp. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v měsíci červnu a červenci z prostředků MČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navýšení nákladů na údržbu osvětlení v měsíci červnu a červenci o 3.600,- Kč až 6.000,- Kč měsíčně hrazených z prostředků MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn Optimisu v této věci

Tisk Export článku do PDF