Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.26
ze dne 06.10.2010

k navýšení kapacity družiny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu

II. SCHVALUJE
navýšení kapacity družiny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 na 300 žáků

III. UKLÁDÁ
zajistit odboru školství vše související se změnami pro školský rejstřík

Tisk Export článku do PDF