Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.45
ze dne 24.10.2011

k návrhu zásad vymáhání a odpisu pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zásady vymáhání a odpisu pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit zásady vymáhání a odpisu pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17
    
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení RMČ a předložit k projednání na ZMČ.

Tisk Export článku do PDF