Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.48
ze dne 10.02.2010

k návrhu úprav autobusových linek PID – Praha 17

Rada MČ

I. ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ
a) se zrušením dopravní obsluhy zastávek Nevanova a Na Slánské silnici a se zrušením přímého spojení mezi Zličínem a úřadovnami MČ Praha 17 – Řepy.
b) se způsobem přípravy projednávaných opatření

II. ŽÁDÁ
o uvolnění terminálu Zličín pro linku 180

III. UKLÁDÁ
starostce Jitce Synkové informovat dopisem ROPID o stanovisku Rady a Zastupitelstva MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF