Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.4
ze dne 23.11.2011

k návrhu rozpočtu na rok 2012 – I. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
-    Návrh rozpočtu na rok 2012 – I. VERZE
-    Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2012

II. UKLÁDÁ
zástupci starostky městské části Mgr. B. Černovskému
-    zapracovat požadavky z jednání rady městské části do Návrhu rozpočtu na rok 2012 - I. VERZE a do Návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2012
-    projednat se správci kapitol případné změny v Návrhu rozpočtu na rok 2012 – I. VERZE a projednat s odpovědnými pracovníky případné změny v Návrhu hospodářské činnosti na rok 2012

Tisk Export článku do PDF