Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.12
ze dne 07.12.2009

k návrhu rozpočtu na rok 2010 – II. verze

Rada MČ

I. PROJEDNALA
1. Návrh rozpočtu na rok 2010 – II. verze
2. Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2010

II. UKLÁDÁ
zástupci starostky městské části Mgr. B. Černovskému
1. zapracovat požadavky z jednání rady městské části do Návrhu rozpočtu na rok 2010 - II. verze a do Návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2010
2. projednat se správci kapitol případné změny v Návrhu rozpočtu na rok 2010 – II. verze a projednat se správci plánu případné změny v Návrhu hospodářské činnosti na rok 2010

Tisk Export článku do PDF