Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.1
ze dne 06.01.2010

k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2012

Rada MČ

I. DOPORUČUJE
k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17
- Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010
- Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2012

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru zveřejnit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010 na úřední desce a na webových stránkách městské části Praha 17 nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu městské části Praha 17

III. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části
- projednat Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010 a Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2012 ve Finančním výboru ZMČ Praha 17
- předložit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2010 a Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2012 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 1. 2010

Tisk Export článku do PDF