Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.3
ze dne 09.11.2011

k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
s návrhem obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu obecně závazné vyhlášky, v termínu do 14. 11. 2011

Tisk Export článku do PDF