Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.2
ze dne 11.08.2010

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, novela se týká přílohy obecně závazné vyhlášky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na změnu obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
se změnou obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 5. 9. 2010

Tisk Export článku do PDF