Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.11
ze dne 27.07.2010

k návrhu nových podmínek nájemní smlouvy - Telefónica O2 Czech Republik a.s.

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na snížení ročního nájemného za užívání části stavby čp. 1145 v Makovského

II. ZAMÍTÁ
návrh společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na snížení ročního nájemného za užívání části stavby čp. 1145 v Makovského o 20% a zrušení inflační doložky na dobu následujících pěti let  

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF