Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.3
ze dne 26.10.2009

k návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

II. BERE NA VĚDOMÍ A NEMÁ PŘIPOMÍNEK
k návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Tisk Export článku do PDF