Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.11
ze dne 14.09.2009

k návrhu na zařazení restaurační zahrádky do tržního řádu

Rada MČ

I. NESOUHLASÍ
s návrhem na zařazení restaurační zahrádky o rozloze 15 m2 u restaurace „Bistro u Daltnů“ na adrese Karlovarská 194/5, Praha - Řepy, do přílohy č. 1 nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

II. UKLÁDÁ
vedoucí ŽIO JUDr. Žeberové o výsledku usnesení informovat podnikatele.

Tisk Export článku do PDF